Về chúng tôi LIZD™

LIZD™ (linkable zapping decoration) Thương hiệu toàn cầu của  LIZD™  với hệ thống các cửa hiệu đang trải rộng trên nhiều nước, được thiết kế bởi đội ngũ chuyên gia đến từ các nước Úc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông và Việt Nam.

Các đội ngũ với nhiều năm kinh nghiệm trong ứng dụng thiết kế vào cuộc sống để sản xuất ra các sản phẩm của  LIZD™  đã tạo dựng lên các phòng thiết kế, phòng mẫu và phòng thực hiện, phòng kiểm soát từ đó hình thành lên chuỗi các nhà máy sản xuất với sự liên kết sản xuất từ các nhà máy lớn chuyên môn về từng dòng sản phẩm và nguyên liệu từ các nước Nhật Bản, Úc, Trung Quốc, Hồng Kông và Việt Nam. Đội ngũ quốc tế của  LIZD™  đã tạo nên các sản phẩm với chất lượng và thiết kế đặc biệt tới tay người tiêu dùng toàn cầu.


LIZD™ hệ thống nhận diện thương hiệu - VIS, click vào đây
 để xem
ỨNG DỤNG HỆ THỐNG MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP & THƯƠNG HIỆU KINH DOANH, click vào đây để xem

© Kanagawa, Nhật: +81 505 8068 009

© Sydney, Úc: +61 28 0035 222

© Văn phòng Hồng Kông ở 263, đường Hennessy, Wanchai: +852 81 999 113

© Văn phòng Việt Nam ở 253 Bát Khối, Hà Nội: +84 94 909 0033