Giỏ đựng đồ

Giỏ tròn đựng đồ LSE01, Giỏ xách đồ LSE02

Chất liệu nhựa PVC

Dùng làm giỏ đựng đồ: quần áo bẩn, đựng các đồ nhỏ

Kích thước: 39.7X38X32.8 cm, 33.5x16x26.5 cm


Giỏ Nhựa Đựng Đồ KT33.5x16x26.5cm LSE02

Giỏ Nhựa Đựng Đồ KT33.5x16x26.5cm LSE02

Giỏ tròn đựng đồ LSE01, Giỏ xách đồ LSE02• Chất liệu nhựa PVC• Dùng làm giỏ đựng đồ: quần áo bẩn, đự..

đ96.000 đ120.000 Giá đã bao gồm 10% VAT: đ96.000

Giỏ Nhựa Đựng Đồ KT33.5x16x26.5cm LSE02

Giỏ Nhựa Đựng Đồ KT33.5x16x26.5cm LSE02

Giỏ tròn đựng đồ LSE01, Giỏ xách đồ LSE02• Chất liệu nhựa PVC• Dùng làm giỏ đựng đồ: quần áo bẩn, đự..

đ96.000 đ120.000 Giá đã bao gồm 10% VAT: đ96.000

Giỏ Nhựa Đựng Đồ KT33.5x16x26.5cm LSE02

Giỏ Nhựa Đựng Đồ KT33.5x16x26.5cm LSE02

Giỏ tròn đựng đồ LSE01, Giỏ xách đồ LSE02• Chất liệu nhựa PVC• Dùng làm giỏ đựng đồ: quần áo bẩn, đự..

đ96.000 đ120.000 Giá đã bao gồm 10% VAT: đ96.000

Giỏ Nhựa Đựng Đồ KT39.7X38X32.8cm LSE01

Giỏ Nhựa Đựng Đồ KT39.7X38X32.8cm LSE01

Giỏ tròn đựng đồ LSE01, Giỏ xách đồ LSE02• Chất liệu nhựa PVC• Dùng làm giỏ đựng đồ: quần áo bẩn, đự..

đ224.000 đ280.000 Giá đã bao gồm 10% VAT: đ224.000

Giỏ Nhựa Đựng Đồ KT39.7X38X32.8cm LSE01

Giỏ Nhựa Đựng Đồ KT39.7X38X32.8cm LSE01

Giỏ tròn đựng đồ LSE01, Giỏ xách đồ LSE02• Chất liệu nhựa PVC• Dùng làm giỏ đựng đồ: quần áo bẩn, đự..

đ224.000 đ280.000 Giá đã bao gồm 10% VAT: đ224.000

Giỏ Nhựa Đựng Đồ KT39.7X38X32.8cm LSE01

Giỏ Nhựa Đựng Đồ KT39.7X38X32.8cm LSE01

Giỏ tròn đựng đồ LSE01, Giỏ xách đồ LSE02• Chất liệu nhựa PVC• Dùng làm giỏ đựng đồ: quần áo bẩn, đự..

đ224.000 đ280.000 Giá đã bao gồm 10% VAT: đ224.000

Hiển thị 1 đến 6 trong tổng số 6 (1 Trang)