Đổi trả sản phẩm

☢ Đổi trả sản phẩm

 

Sản phẩm được đổi theo điều kiện:

Được đổi sang màu khác nếu mầu đó sẵn có tại nơi mua và sản phẩm chưa được giặt, sản phẩm không bị lỗi do người mua hàng gây ra.
Chỉ được đổi nếu sản phẩm mua trong thời gian 02 ngày khi mua tại địa chỉ cửa hàng hoặc 5 ngày nếu mua từ xa qua mạng hoặc không tính thời gian vận chuyển.

 

Sản phẩm được trả lại theo điều kiện:

Sản phẩm lỗi do nhà sản xuất, đổi trả lại để mua sang hàng khác do không còn hàng đúng loại để thay thế cho Quý khách.